Triyaj

0%

Ateş Var mı?

Öksürük Var mı?

Nefes Almakta Güçlük veye Nefes Darlığı Var Mı?

Son 14 Gün İçerisinde Covid-19 Saptanmış Ülkelerden Birine Seyahat Ettiniz Mi?

Kesin ya da Olası Covid-19 hastası ile korunmaksızın 1 m fazla temas ettiniz mi?

Triyaj
Düşük Riskli Covid-19

Hastaya Maske Tak, Ateş Odasına al.
Yüksek Riskli Covid-19

*Hastaya MASKE tak.
*Hastayı İZOLE alana al.
*Olası vaka değerlendirmesi için hastane içi protekolü aktive et.