Sunumlar

Acil Hava Yolu Yönetimi

Anafilaksi

Biyomedikal Cihaz Kullanımı ve İşlemler

Doğal Afet ve Patlama

EKG

Kan ve Kan Ürünleri Transfüzyonu

Kardiyovasküler Aciller

Nörolojik Aciller

Pediatrik Aciller

Solunum Sistemi Acilleri

Travma

Triyaj

TYD – İKYD – ÇİLYAD

Yanık – Donma – Zehirlenmeler

İlaç Uygulamaları – Sedasyon